วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

To understand electric fields and electromagnetic waves, you need to know how charges (such as "negative" electrons and "positive" protons ) cause each other to move.
แรงไฟฟ้า (Electric force) แรงไฟฟ้าเป็นแรงระหว่างอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันจะเป็นแรงผลัก และถ้าเป็นประจุตรงข้ามจะเป็นแรงดูด


กระแสไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในวัสดุตัวนำแรงไฟฟ้าสถิต เป็นแรงไฟฟ้าระหว่างประจุไฟฟ้าที่อยู่กับที่
หน้าที่ :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น